Úsečkou nazývame časť priamky, ktorú tvoria všetky body tejto priamky, ktoré ležia medzi jej dvoma bodmi spolu s týmito bodmi. Tieto body sa nazývajú koncami úsečky (krajnými bodmi).

Відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками, разом з цими точками. Ці точки називають кінцями відрізка.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Позначте в зошиті точки A, B, C і D та сполучіть їх попарно відрізками. Скільки відрізків утворилося?
2. Накресліть відрізки ВN і AC так, щоб ВN = 4 см 7 мм, AC = 9 см 3 мм.