Veličiny sú miery dĺžky, hmotnosti, času a pod., ktoré sú vyjadrené v číselných hodnotách.

Величи́ни – це міри довжини, маси, часу і т.д., виражені у числових значеннях.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кожна величина має свої одиниці вимірювання.