Ві́дстань – це величина, яка характеризує рух і вказує на проміжок між об’єктами.

Vzdialenosť je veličina, ktorá charakterizuje pohyb a udáva vzdialenosť medzi objektmi.

Приклад застосування терміна в українській мові

Одиниці відстані: сантиметри (см), метри (м), кілометри (км).