Vrchol uhla je spoločným začiatkom dvoch polpriamok, ktoré tvoria uhol.

Вершина кута – спільний початок двох променів, які утворюють кут.

Приклад застосування терміна в українській мові

При позначенні кута буква, яка відповідає вершині кута, має бути другою з трьох букв.