Počiatok je bod na súradnicovej osi alebo na súradnicovej čiare s nulovými súradnicami.

Початок відліку – точка на координатному промені або на координатній прямій з нульовими координатами. Точка O (0) – початок відліку.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що більша координата точки, то більша відстань від неї до початку відліку.