Zložená rovnica je rovnica, ktorej jednou zo zložiek je číselný výraz alebo výraz s premennou.

Ускла́днене рівня́ння – рівняння, в якому один із компонентів – числовий вираз або вираз зі змінною.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб розв’язати ускладнене рівняння, треба звести його до простого.