Zložená úloha je úloha, ktorej vyriešenie vyžaduje dva alebo viac krokov.

Скла́дена зада́ча – це задача, для розв'язування якої треба виконати дві і більше дій.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для розв’язування складеної задачі треба поділити її на прості.