Змéншуване – перший компонент дії віднімання; число, від якого віднімають.

Zmenšovanie je prvou zložkou akcie odčítania, od ktorej odčítate.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.