Зна́чення числово́го ви́разу – це частина прикладу, яка розташована після знака «=».

Hodnota číselného výrazu je tá časť príkladu, ktorá nasleduje za znakom «=».

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо в числовому виразі виконати всі дії, то дістанемо число, яке називається значенням числового виразу.