Знахо́дження части́ни числа́: щоб знайти частину числа, виражену дробом, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник дробу.

Nájdenie časti čísla: ak chcete nájsť časť čísla vyjadrenú zlomkom, musíte toto číslo vydeliť menovateľom a vynásobiť čitateľom zlomku.

Приклад застосування терміна в українській мові

Пригадайте, як знаходити частину від числа.